Prijsverhoging per 1 april 2017

Datum: 31 maart 2017

Geachte Relatie,

Door schaarste van grondstoffen en additieven benodigd voor het fabriceren van halffabricaten, zijn wij helaas  genoodzaakt  om de prijzen van diverse kunststoffen te verhogen.

Wij zijn in het laatste deel van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 met deze verhogingen geconfronteerd door onze fabrikanten.

Door het benutten van onze voorraad hebben wij het verhogen nog enige tijd kunnen uitstellen. Helaas zijn wij nu genoodzaakt prijsverhogingen door te voeren.

De verhogingen gelden zowel voor halffabricaat als voor de calculatie van bewerkte eindproducten.

Omdat de prijs van bewerkte eindproducten is opgebouwd uit materiaal én arbeid, in steeds wisselende verhoudingen, is het niet mogelijk om hiervoor een percentage bovenop de bestaande prijzen te hanteren.

Daarom zullen wij u bij een eerstvolgende bestelling informeren over de dan voor u geldende prijs.

Wij willen u erop attenderen dat de grondstofmarkt nog steeds niet in rustig vaarwater is, verdere prijsstijgingen kunnen wij daardoor helaas niet uitsluiten.

Met vriendelijke groet,

 

Lakwijk Kunststoffen BV.